ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان فرشته، خیابان چناران، نبش کوچه یاسمن، دبیرستان نیکان، روش آموزش زبان عربی نوین
کد پستی: 1964959563

تلفن: 22009630-021 داخلی 102

همراه: 35 606 35 0935

سامانه پیامک: 35 808 35 5000285

روابط عمومی: info [at] arabinovin [dot] ir

ارتباط با مولف: beheshti [at] arabinovin [dot] ir

مدیریت گروه: johari [at] arabinovin [dot] ir

مسئول فنی سایت: webmaster [at] arabinovin [dot] ir
فرم ارتباط با ما


Loading...