فهرست مطالب
درباره ما
هدف

هدف از تأسیس گروه عربی، طراحی بسته جامع آموزش زبان عربی به منظور آشنایی طبیعی، علمی و شیرین با زبان عربی و ساختارهای صرفی و نحوی آن به دور از درگیریهای نامأنوس با قواعد است تا دانش آموز بتواند با دریافت طبیعی و شهودی، متون مذهبی و ادبی را آزاد از تکلّفها و توجیههای بیهوده، درک کند.

- جذابیت
 
از محوری ترین اهداف روش عربی نوین، ارائه بسته هايی برای آموزش زبان عربی است که فراگیران، در فرآیند آموزش زبان عربی، به این زبان علاقه مند گردند.
گروه عربی نوین، جهت علاقه مندسازی زبان آموزان، از جدیدترین روش های آموزشی در دنیا بهره برده است و معلمان گروه، با شرکت در دوره های متعدد و آموزش روشهای گوناگون، آموزش های لازم را برای این مهم فرا می گیرند.
داستانهای مُصوَّر، مسابقه، کتابهای رنگی و جذاب، و فضای صمیمی و گرم در کلاس از مواردی است که بر جذابیت کلاس های گروه عربی می افزاید.

- آموزش زبان عربی به جای قواعد محض

از کارشناسان زبان عربی در مدارس و دانشگاههای کشور پنهان نیست که فارغ التحصیلان، از این درس بهره ای جز دانستن قواعد زبان عربی، آن هم نه به صورتی کاربردی بلکه به شکلی کاملا نظری و حفظی نخواهند برد. این در حالی است که هدف از گنجاندن درس عربی در مدارس و دانشگاهها، آشنایی بیشتر فراگیران با زبان قرآن بوده است تا فراگیران از این رهگذر با مفاهیم قرآنی و کلمات معصومین و مصادر دینی آشنا شوند.
اما متأسفانه به دلیل ناکارآمدی روشها و توجّه محض به قواعد زبان عربی برای زبان آموز،فارغ التحصیلان علاقه ای نسبت به این درس نشان نمی دهند و بهره ای از سوادشان نمی برند.
روش آموزش نوین، هدف نخست خود را متمرکز بر آموزش زبان عربی کرده است نه قواعد. از اين رو در طول دوره آموزشی، زبان آموز، با انبوهی از متون عربی روبرو می شود و خود را در دریای واقعی زبان عربی، شناور می بیند.
هرچند که از قواعد محض و ظرافت های زبانی نیز دور نمانده، آن را به شکلی نوین و با بیانی ساده و شیوا، دريافت خواهد کرد.

- آموزش مهارت های چهارگانه زبان

روش آموزش عربی نوین، موفق است تا فراگیران را در هر چهار حوزه مهارت های زبانی یعنی شنیدن و فهميدن، گفتن، خواندن و سرانجام نوشتن آموزش دهد.
زبان آموزان در این روش، بر خلاف دیگر متدهای معروف و شایع در آموزش عربی در مدارس، تنها با متون عربی مواجه نیستند، بلکه در طول آموزش به مرور در هر چهار حوزه مهارت های زبانی، توان خود را افزایش می دهد. البته پیشرفت در مهارت های زبانی با نظم یکسانی نخواهد بود و طبیعی است که زبان آموز در برخی مهارتها سریعتر پیشرفت کند.

- استفاده از فرصت نوجوانی

گروه عربی نوین، شروع فرآیند آموزش را از پايه چهارم ابتدایی میداند؛ گرچه اين فرآيند در بسیاری از مدارس از پايه پنجم، ششم یا اول متوسطه یک آغاز می شود. به هر حال آموزش زبان عربی در سنین نوجوانی آغاز شده و به همراه جذابیت های این روش، باعث عمیق تر شدن و ماندگاری مباحث در ذهن دانش آموزان می شود.
دوره آموزش عربی نوین حداقل سه ساله بوده، گرچه علاقمندان میتوانند فراگرفتن مباحث بیشتر را در سال های بعد ادامه دهند.