فهرست مطالب
درباره ما
درباره مؤلف

استاد سید عبدالرضا بهشتی شیرازی متولد 1335 هجری شمسی، فرزند مرحوم سیدجعفر بهشتی شیرازی مدیر سابق مدرسه نیکان است.
ایشان پس از تحصیل در دبیرستان علوی تهران، تحصیلات آکادمیک خود را در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران ادامه دادند. سپس به درخواست و تشویق فراوان استاد خویش، زنده یاد مرحوم علامه علی اصغر کرباسچیان، توان علمی خود را در تهیه و آماده سازی مجموعه هایی برای آموزش زبان عربی در مدارس علوی و نیکان بکار گرفت. دانش ادبی و بینش علمی و اشراف فراوان وی بر مباحث نحو، انگیزه ای شد تا بر اساس جدیدترین یافته های زبان شناسان، دست بکار تألیف و تدوین روشی پویا و بروز در حوزه آموزش زبان عربی به دور از خطاهای آموزشی و ساختاری شود.
اعتقاد وی به کار دسته جمعی و سازمانی، تأسیس گروه عربی را در سال 1358 در پی داشت. ایشان با ارتقای سطح کیفی و کمّی شاگردانش، پس از چند سال توانست با گسترش حوزه فعالیت خود، کادر علمی شایسته و مجربی را پرورش دهد و از این رهگذر مدارس بسیاری را زیر پوشش آموزشی خویش قرار دهد تا فرزندان این مرز و بوم هرچه بیشتر و بهتر با زبان آسمانی دین شان آشنا شوند.