فهرست مطالب
درباره ما
ساختار گروه

- موسس

گروه روش نوین در آموزش زبان عربی زیر نظر زنده یاد مرحوم علامه علی اصغر کرباسچیان و به همت استاد سید عبدالرضا بهشتی شیرازی در سال 1358 تأسیس شد و با حمایت مدارس علوی و نیکان کار خود را آغاز کرد.

- مکان

دفتر مرکزی گروه عربی در دبیرستان نیکان واقع در تهران، خیابان الهیه، چناران، نبش یاسمن قرار دارد.
تلفن: 22009630

- مدیریت

a) مؤسس: جناب آقای استاد سیدرضا بهشتی
b) مدیرعامل: آقای مهندس حمید مجد
c) کارشناسان: جناب آقای علی رضا فرید روحانی - سرکار خانم رضوانه ملا احمدی
d) مسؤول سایت: آقای مهندس علیرضا منفردکیا

- معلمان

در حال حاضر گروه عربی دارای بیش از 15 معلم مرد برای مدارس پسرانه و 25 معلم خانم برای مدارس دخترانه است.


- شورا

شورای گروه عربی از آقایان سیدرضا بهشتی، محسن کاشانی وحید، حمید مجد، علیرضا منفردکیا و سرکار خانم رضوانه ملا احمدی تشکیل می شود.
شورا هر دو هفته یک بار برگزار می شود و بسته به شرایط، در هر جلسه افراد دیگری به عنوان میهمان دعوت می شوند.